fredag 3. desember 2010

Brainwork-svane

Desemberkludder i Moleskine. 

Vil bo slik!

Ingen fix-fax :)
og walk-in-closet er obligatorisk